JarmoKontkanen

IDEASK

IDEASK

 

IDEASK on jutturyhmä, jossa keskitytään suomalaiseen ideapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin kustannusrakenteiden tuotantotehojen ja kilpailukyvyn näkökulmista.

Kansainvälinen kilpailu ja ideamaailma ovat muuttuneet voimakkaasti. Ideoiden elinkaaret ovat lyhentyneet, yksittäiset ideat ja suojaukset eivät ole riittävä turva kilpailu- ja neuvottelusektorille. Tarvitaan kokonaisia ideakoreja ja rinnakkaisia suojamuotoja.

Tällä hetkellä suomalainen innovaatiopolitiikka on varattu lähes yksinomaan pitkän tähtäimen kantaville ratkaisuille ja pienet, kaupallista nopeutta vaativat ideat on käytännössä jätetty kilpailijoille. Tästä johtuen muut pohjoismaat ja erityisesti Kiina pystyvät rahoittamaan kansantalouttaan ja kehittämään vaativampia innovaatiohankkeita osin pikkuideoiden antamalla tuotolla ja havaintopohjalla. Toimimme tavallaan nopeiden toimijoiden ilmaisena koelaboratoriona ja osin jopa maksamme oikeudesta olla koekenttänä.

Vaikka Suomella menee nyt kohtuullisesti on maailma ja maailman markkinat muuttuneet aikaisempaa arvaamattomiksi. Ideavaiheessa kukaan ei todellisuudessa tiedä mikä idea toimii ja mikä ei toimi. Kokemuksesta ei läheskään aina ole hyötyä arviointiprosessissa. Joskus kokemuksesta voi olla pelkkää haittaa, sillä kokemus on samalla tyypillinen tapa urautua menneisyyteen. Tulevaisuuden ideat tyrmätään menneisyyden peräpeilinäkymien varjolla.

Tarvitaan uutta näkemystä ja uusia toimintatapoja kaikenlaiseen idea-arviointiin. On luonnonlaki miten pienistä pisaroista syntyy purot, joet, järvet ja meret. Ideoiden suhteen on sama juttu. Mitä enemmän pieniä ideoita sitä enemmän rakennusaineita suurille keksinnöille. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!